ES projektai

UAB „Kūrybinių industrijų namai“ inovatyvių paslaugų naudojimas diegiant e. komercijos sprendimus

 

UAB „Kūrybinių industrijų namai“ įgyvendina projektą, kurio metu siekia integruoti išorinius bei automatizuoti vidinius veiklos procesus. Kuriant ir diegiant inovatyvius e. komercijos sprendimus elektroninėje svetainėje bus skaitmenizuota daugelis veiklos procesų, kurie ankščiau buvo atliekami rankiniu būdu. Prie sistemos klientai galės prisijungti būdami bet kurioje pasaulio vietoje. Įmonės paslaugų teikimas ir naudojimas taps efektyvesnis, optimalesnis ir paprastesnis.

 

Planuojamas projekto rezultatas – sukurti ir įdiegti nauji skaitmeniniai e.komercijos sprendimai klientų savitarnoje, kurie bus orientuoti į sklandesnį ir produktyvesnį įmonės paslaugų ir sistemų naudojimą.

 

Projektas finansuojamas UAB „Kūrybinių industrijų namai“ nuosavomis lėšomis ir Europos regioninės plėtros fondo kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonės lėšomis pagal 2014 – 2020 m. Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 E. komercijos modelis COVID-19“. Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skirta 49 950,00.

 

Projekto pavadinimas – E. komercijos modelio diegimas UAB „Kūrybinių industrijų namai“

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2022.02.15 – 2023.02.17